2012/05/09

Los Mossos desalojan la ‘Universidad Libre La Rimaia’ en Barcelona


Este edificio de viviendas de lujo abandonado desde hace

 15 años había sido ocupado en 2010 por estudiantes.

https://n-1.cc/pg/groups/26117/universitat-lliure-larimaia/

Descripción:
Universitat lliure La Rimaia: espai, físic i abstracte, estàtic i dinàmic, que aglutina individualitats i col·lectivitats, objectius i subjectivitats qualsevols, per tal de transformar la realitat més immediata, a través de l'autoconeixement i la coneixença col·lectiva, constructiva i destructiva, de les persones, variables o no, que en formen part en un determinat moment.
 ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se respetuosx.